реклама-премиум

Подробно описание за Вашата фирма, дейност, бизнес.

Допълнителни елементи към страницата/договаряне/

Тематични снимки.

Галерия до 40 снимки.

Адрес, телефон, електронна поща, фейсбук страница, сайт.

Цена за пакет ПРЕМИУМ 100лв. за една година.