реклама-стандарт

Подробно описание за Вашата фирма, дейност, бизнес.

Тематични снимки.

Адрес, телефон, електронна поща, фейсбук страница, сайт.

Цена за пакет СТАНДАРТ 50лв. за една година.