vasmar-invest

ВАСМАР ИНВЕСТ ЕООД

Изготвяне на горскостопански програми. Маркирация и експедиция на дървесина. Оценка на горски имоти. Консултации. Подготовка за сертификация и сертификация по FSC на дърводобивни, дървопреработващи и търгуващи с дървесина фирми. Подготовка за сертификация и сертификация по ISO  9001, ISO 14001 и други ISO сертификати за всякакви фирми.

0887 25 83 24 , vasmarinvest@abv.bg