Настаняване

ХОТЕЛ ЧАРДАЦИТЕ

гр.Ловеч, кв.Вароша, ул.Васил Каракановски 10

Телефон: 0899 13 15 11
                  0899 93 99 88
                  0876 90 94 54