Финансови услуги

БЕТИМА ООД

гр.Ловеч,ул.Осъмска 233 СБА – Технически център
тел.:0887 989 205, 0886 055 912

e-mail:

merimladenova@gmail.com

merimladenova1@abv.bg